1. Chiar pe drum spre Ierihon
Orbul Bartimeu sta
Viaţă tristă avea
Şi multe răbda
Dar Isus veni
De el se-ngriji
Chiar pe drum spre Ierihon
Lumină-i dărui.

R. Drumul spre Ierihon, e foarte îngust
Pot merge doar doi, doar tu şi Isus
Necazul în doi nu-i aşa de greu.
Când eşti cu Isus păzit eşti de rău.

2. Chiar pe drum spre Ierihon
Poate azi te găseşti
Tot mai eşti în păcat
Iertare-ţi doreşti
Mergi drept la Christos
Povara-ţi va lua
Chiar pe drum spre Ierihon
El te va scăpa.

3. Chiar pe drum spre Ierihon
Un mesaj îţi aduc
Frate, cântă mereu,
Speranţă-ţi aduc
Păcatul e frânt
Prin Isus Christos
Chiar pe drum spre Ierihon
Primeşte-L voios.