1. Peste văi şi în adânc
Tu eşti Dumnezeul cel Sfânt
Ce domneşti din veac pe-ntreg Pământ
Tu eşti domnitor ceresc
Munţii Tu îi stăpâneşti
Peste orice lucru Tu domneşti
Oare cine vreodată
Se va putea împotrivi planului Tău ?

R. /: Ceru-ntreg va fi
Locul unde voi putea păşi
Doamne, lângă Tine eu voi fi
Asta-i tot ce mi-aş putea dori :/

2. Tu eşti Cel făr’ de sfârşit
Cerul Tu L-ai zămislit
Universu-ntreg L-ai făurit
Ne-ai creat să Te slăvim
Ţie, Doamne să-Ţi slujim
Şi cu Tine-n ceruri noi să fim
Nu e nimeni să poată
Să Îţi stea Ţie împotrivă-acum