1. Cântaţi Domnului o cântare mai nouă
Că El a făcut lucruri mari pentru noi.
Tot El a-mpărţit vremurile în două,
Prin Domnul Isus cu-al Său sfânt legământ.

R. El şi-a arătat mântuirea slăvită,
Dreptatea eternă şi-a descoperit;
La margini de lume azi este vestită
Salvarea, ce-n Domnul Isus a venit.

2. Strigaţi către Domnul dar, cu bucurie,
Toţi locuitorii de pe acest pământ.
Cântaţi laude, imne de veselie,
Cu harfa iubirii, al cerului cânt.

3. Să urle chiar marea prin valuri şi vânturi
Şi râuri să bată din palme zglobii.
Să strige şi munţii, ‘nainte-I, prin cânturi
El, Judecătorul, curând va veni.