1. Cântăreţi cu harfe sfinte,
Azi veniţi cu toţi voioşi,
Să intrăm cu zel fierbinte
Pe a laudelor porţi.

R1. /: Să răsune-ntreg pământul
De-ale noastre glasuri vii;
Răsăritul şi apusul
De la nord la miazăzi. :/

2. Înfrăţiţi de Domnul slavei
Să cântăm cum n-am cântat,
Să-i aducem jertfa laudei
Celui Sfânt şi preaînalt.

R2. /: Melodii cereşti şi sfinte
Să-i cântăm uniţi în cor,
Preadivinului Părinte,
Bunului Mântuitor. :/

3. În cereasca-mpărăţie
Vom cânta, doar vom cânta.
Hai de-aici din pribegie
Să-nvăţăm a-L lăuda.

R3. /: Laudă Ţie, laudă Ţie,
Te slăvim neîncetat.
Glorii, slavă pe vecie,
Doamne fii pe veci lăudat. :/

Versetul Zilei

1 Corinteni 1:9

Credincios este DUMNEZEU, care v-a chemat la partasia cu Fiul Sau Isus Cristos, DOMNUL nostru.

Powered by Biblia Online