1. Cânt Domnului că mi-a făcut bine,
Lui Dumnezeu glorie,
Mi se bucură inima-n mine
Lui Dumnezeu glorie.

R. Cânt Lui Dumnezeu glorie
Şi tot pământul să-I cânte,
Lui Dumnezeu glorie,
El mi-a adus mântuire
De-aceea cânt pe vecie
Lui Dumnezeu glorie.

2. Cu natura-ntreagă să cânt şi eu
Lui Dumnezeu glorie,
Să-L slăvească munţii şi apele
Lui Dumnezeu glorie.

3. Cu cei ce-L iubesc, în veci vom cânta
Lui Dumnezeu glorie
Şi-n nesfârşită viaţă vom intra,
Lui Dumnezeu glorie.

Versuri similare