1. Când încercat eram de tot
Pe-a vieţii mare furtunoasã
N-aveam speranţe sã mai pot
Sã scap de-a nopţii neagrã ceaţã!
N-aveam speranţe sã trãiesc
Iubirea Ta adevãratã
Când de-odatã Te zãresc
Lângã luntrea-mi încercatã.

2. Când valul greu ameninţa
Cãzând în van speranţa toatã.
Şi zbuciumat strigam din val
O vino, Doamne şi mã scapã!
Când am ajuns fãr-de putere
Vãzându-mi viaţa spulberatã.
M-ai cercetat, m-ai strâns la piept
Fãr’ sã-nţeleg asta vre-odatã.

3. Tu mã strângeai la pieptul Tãu
Minunea-i mare tresãriri.
Şi din furtuni şi din zenit
Pe braţul Tãu m-am sprijinit.
Isuse plâng la pieptul Tãu
Cu mine sã rãmâi mereu
Sã pot gusta dulceaţa Ta
Şi-atunci când viaţa-mi este grea.

4. Pe braţul Tãu, Te rog sã iei
Pe toţi copiii Tãi loviţi.
Din vânturile nopţii grele
Atunci când sunt mai istoviţi.
Sã dai la toţi Tu biruinţã
La cei ce luptã prin credinţã
Sã-i scoţi din valuri sã nu-i laşi
Pe-ai Tăi cei slabi şi nevoiaşi.

Versuri similare
Eram copil - Virginia
Eram pierdut, eram cazut
Eram copil - Virginia
Viata mea-Emma Morosan
Viaţa mea s-a schimbat

Versetul Zilei

1 Samuel 17:37

Si Saul a zis lui David: Du-te si DOMNUL sa fie cu tine!

Powered by Biblia Online