1. Când credincioşi aceia s-au rugat
Şi locul acela s-a cutremurat.
Eu au crezut atunci în rugãciuni
Sã facã Domnul semne şi minuni.

R. /: Cu ajutorul Duhului Sfânt. :/
Biserica se înmulţea
Şi tot mai tare ea creştea
Prin semne şi prin mãrturi în fiecare zi.

2. La poarta cea "Frumosã" când s-au dus
Şi au chemat numele lui Isus
Ologul în picioare a sãrit
Şi-n faţa lor el s-a tãmãduit.

3. Isus Christos i-a binecuvântat
Şi mulţi bolnavi prin ei s-au vindecat
Cãci pânã şi prin umbra lor era
Puterea şi Dumnezeirea Sa.

4. Prin Duhul Sfînt când Petru a predicat
Trei mii aproape atunci s-au predat
Iar dupã aceia într-o altã zi
Se mai predarã încã douã mii.

5. Iar când prigoana s-a dezlãnţuit
Ei prin cetãţi au mers şi au vestit
Au strãbãtut pe ape şi uscat
Şi la Christos pe oameni i-au chemat.