1. Ca pe vremea lui Avraam
Vremuri azi trăim și noi
Când am vrea din loc în loc
Iarăși cortul să-l mutăm.
Se vede cum lui Faraon
Bogățiile-i sporesc
Pace e doar în Gosen
Ca un adăpost ceresc.

R1. Ca profetul Habacuc
Totul dacă ar pieri
Cu Domnul eu m-oi bucura
Și pe El îl voi iubi!
Din pustie face lacuri
Stânca în izvor de ape
Peste Soare pune nor
Să umbrească al Său popor
Dumnezeu e-atât de-aproape!

2. Trec caravanele mereu
Spre toate cele patru zări
Cu negustorii ce te cheamă
Să mergi cu ei spre alte zări.
Nu coborî spre Ierihon
Pe drumul lui mai sunt tâlhari
Ce vor să prindă orice om
Să-i facă viața un calvar.

3. Dacă privim la fel ca Lot
Din înălțimi pe vale-n jos
Am fi la fel ca Așael
Străpunși de spada lui Abner.
Am fi aproape de Canaan
Netrecând peste Iordan
Am fi la fel ca un popor
Fără un conducător.

R2. /: Ca profetul Habacuc
Totul dacă ar pieri
Cu Domnul eu m-oi bucura
Și pe El îl voi iubi!
Din pustie face lacuri
Stânca în izvor de ape
Peste Soare pune nor
Să umbrească al Său popor
Dumnezeu e-atât de-aproape! :/
Peste Soare pune nor
Să umbrească al Său popor
Dumnezeu e-atât de-aproape!