1. Ca bucuria magilor, ce mergeau spre Betleem,
Călăuziţi de-o stea pe cer, spre Fiul lui Dumnezeu,
E şi bucuria mea, Doamne, în prezenţa Ta.

2. Aşa cum ei au alergat, spre acel umil sălaş,
Să se închine lui Isus, Împăratul cel de sus,
Tot aşa şi noi dorim, pe Isus să Îl slăvim.

3. Aşa cum ei au pregătit, daruri, Pruncului slăvit,
Şi noi venim dar, fericiţi, de păcate curăţiţi,
Dăruind ce-i mai de preţ, lui Isus, Rege măreţ.

4. Isuse drag, păstrează-ne, zi de zi pe-a Ta cale,
Şi când toate trec pe pământ, du-ne-n cer, la Tatăl Sfânt,
Lumina eşti Tu, Isus, spre locaşul cel de sus!

[S]
Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. (Matei 2:10)

Versuri similare
Dumnezeu a vorbit...
Bucuria-n Domnul meu
Linistita este noaptea
O, ce mare-i bucuria