1. Biruitor, spre biru­ință,
La luptă Domnul S-a dus,
Și Îl urmează cu cre­dință,
Mulțimea sfântă, supus.
Iată-i cum trec prin­tre rân­duri,
Ca un șuvoi lumi­nos,
Și cântă “Glorie, slavă,
Biruitor e Hristos!”

R. Căci nu cei tari vor învinge
Atâția luptă-n zadar.
Numai cei sfinți prin credință
Au biruință prin har.

2. Biruitor, spre biru­ință,
Cine-i acest Domnitor?
Cine-s oște­nii fără număr,
Slăvitul, mare popor?
El este Domnul, Păstorul,
Mântuitorul iubit,
Și toți ai Lui străluci-vor,
În cerul împodobit.

3. Biruitor, spre biru­ință,
Isus e veș­nic Stăpân;
A lumii tro­nuri și regate
Uitate-n umbră rămân.
Însă popo­rul Tău, Doamne,
În veci de veci va trăi
Și în slă­vite loca­șuri
Biruitor va sosi.

Versuri similare