1. Dumnezeu a mai binecuvântat o familie
Cu un dar atât de valoros,
El le-a adus în casă bucurie,
Un copil nespus de prețios.

R. Dumnezeu este Cel ce veghează,
Mâna Sa binecuvintează:
"Îndurarea Lui, pacea Lui peste voi..."

2. Voi părinți și copii, ca familie
Înălțați altar de laude,
Hristos în casă vrea să fie!
El e Domn și-n veci e Dragoste.

Versuri similare