1. Atotputernic Tată a toate creator
Domn peste toate!
Prin Duhul sfânt dă viaţă
Pe Fiul ni l-a dat, Isus Salvatorul!

R. Cred în Dumnezeu ca Tată
În Isus Hristos ca Fiu
Cred în Duhul ce dă viaţă
În Dumnezeul viu!
Cred că este-o înviere
Că vom trăi în veci
Da, eu cred în al Tău sfânt Nume!

2. Eşti Milă şi Dreptate
Pe cruce ai murit, s-aduci mântuire
Ai coborât în moarte
în glorie-ai înviat ,în veci eşti înălţat!

3. Da, eu cred în El
Da, eu cred, a înviat
Da, eu cred, Isus Hristos e domn!

4. Cred în veşnicia vieţii
Cred în naşterea din nou
Cred în părtăşia sfântă
Biserica-i aici!
Cred că este-o înviere
Hristos va reveni!
Vom fi cu El doar crezând în Isus!