1. Biserică iubită ce eşti in legământ.
Mai stăruie o clipă după Duhul Sfânt!
Căci multă slăbiciune şi necredință mare
Lovesc din plin în tine şi vor să te doboare!

R. Aşteaptă Duhul Slavei,Duhul Slavei!
Aşteaptă căci El vine,
Cu daruri şi putere
Ca-n ziua Cincizecimii.

2. E vremea de pe urmă când Domnul o să apară
Şi va-nălța în slavă Mireasa nepătată
Deci stai în rugăciune, în post si în Cuvănt,
Păstrează-ți alb veşmăntul aicea pe pămănt.