1. Aprinde iarăşi focul sfânt
Ca pe Carmel odată.
/: Aprinde jertfa pe altar
Să ardă iar acest sfânt jar
Poporul Tău să vadă. :/

2. Aprinde iarăşi focul sfânt
Să vadă tot poporul,
/: Căci Tu şi azi eşti Dumnezeu,
Ai fost, eşti şi vei fi mereu
Pe veci biruitorul. :/

3. Aprinde iarăşi focul sfânt
În cât mai multe inimi,
/: Ca în Israel altădat
Dorea să ardă ne-ncetat
Şi azi ca şi-n vechime. :/

4. Ridică iar ca şi atunci
Prooroci ca şi Ilie,
/: Ca Elisei şi Ezechiel,
Ca şi odată Daniel,
În casa ta să fie. :/

5. Tu să vorbeşti, noi s-ascultăm
De-a Ta învăţătură,
/: Să ne-ntoarcem cu-adevărat
Din întuneric şi păcat
Pe calea Ta cea bună. :/

6. Tu să Te-nalţi, sfânt Dumnezeu,
Mândria să coboare,
/: Să piară focul cel străin
Tu să rămâi pe veci, amin.
Stăpân în adunare. :/