1. Aminte luaţi ! E viu Isus,
Din morţi descătuşat
Şi pe pământ şi-n ceruri sus
/: Cu noi e ne-ncetat :/

2. Trăieşte El, cel răstignit,
Trăieşte pentru noi,
A milei vreme s-a împlinit
/: Şi Domnul e cu noi. :/

3. Un legământ s-a încheiat
Prin dragostea din cer
Şi Domnul fie lăudat
/: Sub paza Lui nu pier. :/

4. Curând, când unul după altul,
La Domnul ne-om muta,
Vom tresări în cerul înalt,
/: Când strânşi ne vom vedea. :/

5. Rămână doar această zi,
Când Domnul a înviat,
Zi de-nviere pentru toţi
/: Cei morţi pentru păcat. :/