1. Fiecare are nevoie de-ajutor
Pe acest pământ.
Împărat de-ar fi, atotstăpânitor,
Sau un copilaş plăpând;
Fără deosebire, nevoie toţi avem
De-un prieten minunat, Salvator suprem.

R. Isus, prieten drag,
Mereu, aproape-mi eşti,
În încercări, Tu-mi dai puteri,
Al meu prieten drag.

2. Chiar şi-atunci când rătăcesc, El mă caută
Cu iubirea Lui,
În primejdii, Domnul lângă mine stă
Şi mă ţine-n paza Lui;
Când uneori pe cale, mă depărtez de El
Şi poveri mă doboară, mă ridică El.

3. Vreau să-ţi spun despre Acel ce har mi-a dat,
Miel glorificat,
Pe o cruce veche viaţa El Şi-a dat
Şi pentru al tău păcat;
De vrei şi tu să-L cauţi şi nu ştii în ce fel,
Vino, dă-I inima ta, proslăveşte-L pe El.

[S]
Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. (Ioan15:13)

Versuri similare
Ce prieten am gasit
Give thanks to the Lord 
Ştii tu, prieten drag
Lost forever
We are a moment
From the Day - I AM THEY

Versetul Zilei

1 Corinteni 1:9

Credincios este DUMNEZEU, care v-a chemat la partasia cu Fiul Sau Isus Cristos, DOMNUL nostru.

Powered by Biblia Online