1. Peste Regate, peste-mpăraţii
Peste natură şi tot ce ai creat
Peste puterea şi slava omului
Tu eşti Domn al universului

R. Răstignit, crucea-i îndurat
Când ai murit, păcatul mi-ai iertat
Trandafir, la pământ strivit
Căzut fiind, doar la mine
Te-ai gândit.

2. Domneşti deasupra oricărui tron
Peste minunile lumii Tu eşti Domn
Peste comori şi peste bogăţii
Dumnezeu Tu eşti din veşnicii

Versuri similare