1. A venit întâi „Ilie”,
Pregătind pustia lumii,
Pentru Apa veșnic vie,
După spusele Scripturii…
„Ilie”-a venit să fie
O făclie-n bezna urii…
Și prin marea ei pustie
A deschis drumul Luminii…
El a fost o mărturie
Despre gloria Iubirii
Ce lucra din veșnicie
Pentru binele omenirii.

R. A venit întâi „Ilie”
Să ne-ntoarcă inimile
Pervertite de cel rău
Unele-n spre altele
Și-nspre bunul Dumnezeu.
A venit și-a netezit
Calea-nspre Domnul Isus,
Inima ne-a pregătit
Pentru slava cea de sus
Unde cel ce-i mântuit
Pe vecie va fi pus
Cu Hristos, Domnul slăvit.

2. A venit întâi „Ilie”
Și din nou a așezat
Legământul din vecie
Ce poporul l-a călcat...
Spre Cereasca Împărăție
Ochii lumii a-ndreptat,
Mărturisind cu bucurie
Despre veșnicu-Împărat
Care-a venit din mărire
Și cu Tatăl ne-a împăcat,
Iar pentru-a noastră izbăvire
Însăşi viața Lui Și-a dat.

Versuri similare
Ca Enoh si ca Ilie
Traim vremi de har ca Ilie
Traim vremi de har ca Ilie
A venit un om