1. A venit întâi „Ilie”,
Pregătind pustia lumii,
Pentru Apa veșnic vie,
După spusele Scripturii…
„Ilie”-a venit să fie
O făclie-n bezna urii…
Și prin marea ei pustie
A deschis drumul Luminii…
El a fost o mărturie
Despre gloria Iubirii
Ce lucra din veșnicie
Pentru binele omenirii.

R. A venit întâi „Ilie”
Să ne-ntoarcă inimile
Pervertite de cel rău
Unele-n spre altele
Și-nspre bunul Dumnezeu.
A venit și-a netezit
Calea-nspre Domnul Isus,
Inima ne-a pregătit
Pentru slava cea de sus
Unde cel ce-i mântuit
Pe vecie va fi pus
Cu Hristos, Domnul slăvit.

2. A venit întâi „Ilie”
Și din nou a așezat
Legământul din vecie
Ce poporul l-a călcat...
Spre Cereasca Împărăție
Ochii lumii a-ndreptat,
Mărturisind cu bucurie
Despre veșnicu-Împărat
Care-a venit din mărire
Și cu Tatăl ne-a împăcat,
Iar pentru-a noastră izbăvire
Însăşi viața Lui Și-a dat.

Versetul Zilei

Filipeni 4:8

Tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice fapta buna, si orice lauda, aceasta sa va insufleteasca.

Powered by Biblia Online