Îţi aduc mulţumiri
O, Doamne, printre oameni,
Voi cânta lauda Ta
Printre popoare!
Pentru măreţia Ta
Ce cuprinde tot cerul
/: Veşnic voi cânta :/
Numele Tău.

/: Din inimă îţi cânt: fii binecuvântat!
Printre oameni Tu să fii glorificat! :/