Mulțimi de stele pe cer senin
Aduc din tron un cânt divin:
"Slăvim Cuvântul ce S-a întrupat!"
Parfum de viață din înălțimi
Și fulgi de-argint ce zboară lin
Îmi spun că, Tu, la noi ai venit.

Dar ce-ar fi fost de n-ai fi coborât
În umilință-n iesle?

Glorie Îți cântăm
Fiu de Dumnezeu.
Emanuel este cu noi!
Glorie, ne-nchinăm
Isus te adorăm.
Emanuel trăiești în noi!

Ce-ar fi de n-ai fi rupt pecetea
De n-ai fi fost pe-altar un Miel?
Ce-aș fi de Tu nu ai fi venit?
Ce-ar fi viața fără Tine
Copil născut în Betleem?
Ce-ar fi de Tu nu ai fi venit?

Și ce-ar fi fost de n-ai fi coborât
În umilință-n iesle?

BRIDGE: Din cer mii de îngeri Îți cântă:
"Slăvit fie Mielul 'jungheat!
A Lui e puterea și slava,
Tăria și cinstea și lauda!"
Pământul și cerul Te-adoră:
"Slăvit fie Cel ce-a venit
S-aducă viața prin moarte
Speranță și-un nou început!
Versuri similare