1. Milioane de stele, pe cer veghează,
Doar una din ele luminează
Strălucind pe colţ de cer
Ea Îl slăveşte, aduce solia
Că s-a nascut Hristos, Mesia !
S-a născut Hristos, Mesia !

R: Într-o iesle a venit cum a fost profeţit
Prinţul Păcii, Domnul Slavei
Fiul Celui Preaînalt
Prinţil Păcii, Domnul Slavei
Să ne scape din păcat

2. Coruri de îngeri străbat văzduhul,
Ei aduc vestea : "S-a născut Pruncul"
S-a născut în Betleem...
Ei cantă slava Celui Preasfânt
Pace să fie pe Pământ !
Să fie pace pe Pământ !

3. Magii sosesc, Lui I se închină,
Ei aduc aur, tămâie şi smirnă,
Îl slăvesc pe Împărat.
Şi noi am venit pe Prunc să-L vedem
Daruri ca magii, noi nu avem
Dar inima Lui I-am predat.
Versuri similare
Milioane, milioane
Milioane de stele
Milioane de stele
Laudati copii pe Domnul
Pe podele de nuiele
Isus cheamă pe copii
Pe copii Domnul Isus

Versetul Zilei

Proverbe 1:5

Sa asculte insa si inteleptul, si isi va mari stiinta, si cel priceput, si va capata iscusinta.

Powered by Biblia Online