Dacă stai sub ocrotirea
Celui Prea-nalt, la umbra Lui,
Zici despre Domnul: “El e-adăpostul
Şi-a mea scăpare în care mă-ncred!”

O mie să cadă alături de tine
Şi zece mii la dreapta ta de vor cădea,
Cu ochii priveşte să vezi răsplătirea
Acelui rău, dar Harul Său te va salva.

Să nu te temi nici de săgeata
Şi nici de groaza din întuneric.
El te va-ascunde sub aripa Lui,
Căci pavăza-mi este credinţa Lui.

Pentru că zici: “El e-adăpostul!”
Şi faci din El scăparea ta,
Nenorocirea şi nici urgia
De cortul tău nu se va-propia.