Te laudam, Te laudam, Dumnezeule
Te laudam, Te laudam, Creatorule
Îti cântam, Îti cântam, Dumnezeule
Îti cântam, Îti cântam, Creatorule

În toate meriti slava
În toate meriti cinstea
În toate meriti gloria
Toata slava fie a Ta
Cu viata, sufletul si inima
Doamne stam în fata Ta
Cu viata, sufletul si inima
În veci Te vom lauda
Osana, osana, aleluia!

Ne-nchinam, ne-nchinam
Salvator iubit
Ne-nchinam, ne-nchinam
În veci fi proslavit
Te onoram, te onoram
Salvator iubit
Te onoram, te onoram
În veci fi proslavi
Versuri similare
Te laudam pe Tine
Te laudam pe Tine, Doamne
Laudati copii pe Domnul
Te laudam Parinte
Te laudam, Doamne