Sa-si duca fiecare crucea,
Asa-i Cuvântul lui Isus,
Daca voieste ca s-ajunga
În slava Domnului Isus

Sa ducem crucea înainte
Urmând pe blândul Mielusel,
Si-n cer cununa biruintei
O vom primi-o de la El

Dar daca moartea ne va prinde
Cu Dumnezeu ne-împacati,
Primi-vom plata cea amara
Pe veci de El îndepartat
Versuri similare