M-am hotarât sa-L urmez pe Isus
M-am hotarât sa-L urmez pe Isus
Si înapoi eu nu voi da

Nimic nu ma va clinti pe cale [3x]
Si înapoi eu nu voi da

În urma-i lumea, nainte-i crucea
În urma-i lumea, nainte-i Isus
În urma-i lumea, nainte-i cerul
Si înapoi eu nu voi da

Renunt la lume, dar nu la Isus
Renunt la lume, dar nu la Isus,
Caci nu voiesc sa merg-napoi