Da-mi ulei în candela sa arda,
Da-mi ulei, Doamne, eu te rog.
Da-mi ulei în candela sa arda,
Si pastreaz-o ne-ncetat arzând.

Cânt Osana [3x] Regelui din cer.
Cânt Osana [3x] Domnului

Da-mi putere-n credinta,
O, Doamne!
Da-mi putere, o, eu te rog.
Da-mi putere-n credinta, o Doamne!
Si pastreaz-o ne-ncetat crescând.

Da-mi Tu pace si voi fi-n odihna,
Da-mi Tu pace, o, eu te rog.
Da-mi Tu pace si voi fi-n odihna,
Si pastreaza-ma-n odihna Ta.

Da-mi iubire-n inima mea, Doamne.
Da-mi iubire, o, eu te rog.
Da-mi iubire-n inima mea, Doamne,
Si te rog sa ma pastrezi smerit