Ce minunat e
Sa fi dintr-o familie,
Familia sfânt-a Domnului Isus!

Suntem o familie unita,
Suntem o familie reala
Familie care iubeste,
Familia Domnului Isus!

Ce mare har e
Sa fi dintr-o familie,
Familia sfânt-a Domnului Isus
Versuri similare