Căci Domnul nu doreşte moartea păcătosului
Ce-ar vrea să se intoarcă din calea lui cea rea
Să vină la lumină ca să fie mântuit
Căci ziua mântuirii e-aproape de sfârsit.

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi
Să chemăm Numele Lui cel mare
Care poate ţi azi mântui

Căci Dumnezeu nu ţine-n seama-al tău necunoscut
A ta necunoştinţă în care te-ai zbătut
El ţi-a deschis o poartă sus pe care poţi intra
E poarta mântuirii, deci nu mai zăbovi.

Căci Domnul pentru tine pe o cruce a murit
Acolo pe golgota, ca să fii mântuit
Iar Tatăl din mărire, din mormânt l-a înviat
Şi-n marea Lui iubire, poţi fi şi tu iertat.

Deci, vino la izvorul care curge ne-ncetat
Şi bea din apa vie, tu, suflet însetat
Căci mâine se prea poate ca să fie prea târziu
Deci, vino azi la Domnul, din moarte şi pustiu