Căci Domnul nu doreşte moartea păcătosului
Ce-ar vrea să se intoarcă din calea lui cea rea
Să vină la lumină ca să fie mântuit
Căci ziua mântuirii e-aproape de sfârsit.

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi
Să chemăm Numele Lui cel mare
Care poate ţi azi mântui

Căci Dumnezeu nu ţine-n seama-al tău necunoscut
A ta necunoştinţă în care te-ai zbătut
El ţi-a deschis o poartă sus pe care poţi intra
E poarta mântuirii, deci nu mai zăbovi.

Căci Domnul pentru tine pe o cruce a murit
Acolo pe golgota, ca să fii mântuit
Iar Tatăl din mărire, din mormânt l-a înviat
Şi-n marea Lui iubire, poţi fi şi tu iertat.

Deci, vino la izvorul care curge ne-ncetat
Şi bea din apa vie, tu, suflet însetat
Căci mâine se prea poate ca să fie prea târziu
Deci, vino azi la Domnul, din moarte şi pustiu
Booking.com

Versetul Zilei