A lui Isus venire curând se aproprie
Şi bucurie ne-aduce.
Mireasa jos suspină după măreaţa clipă
Grăbeşte-ţi venirea, Doamne !

Isus vine-n curănd, noi ştim că El
Vine să-şi ia mireasa Sa!
Cu inima senina îl aşteptăm să vină
Grabeşte-ţi venirea, Doamne !

El astăzi ne îndeamnqă să priveghem în rugă
Nu ştim nici ziua, nici clipa.
Să-ţi pregăteşti sufletul, să-ţi porţi mereu veşmântul
Spălat cu sânge pe Calvar !

Cănd trămbiţa suna-va şi din cer coborî-va
Mireasa Sa o va răpi !
Ce bucurie mare, zbura-vom către Soare,
Grăbeşte-ţi venirea Doamne !