Tată din ceruri, noi Te iubim
Numele Tău Îl înălţăm
Vie-mpărăţia Ta prin lauda noastră
Noi cu toţii preamărim lucrarea Ta

Binecuvântat fii, o, Doamne
Cel ce ai fost, eşti şi vei fi
Sfânt şi Minunat, Atotputernic
Tu vei domni în veci
Versuri similare