Într-o iesle în trecut, Speranța s-a născut
Și în inimi a pătruns, Pace fie pe pământ
Bolta cerului stelat, Îl vestea pe Împărat
Singur Fiu de Dumnezeu, Pace fie pe pământ

Ref:
Aleluia s-a născut Isus
Aleluia speranță ne-a adus x2

Magii i s-au închinat, Păstorii l-au adorat
Îngeri mii în cor cântau, Pace fie pe pământ
Azi noi Îl celebrăm, inima i-o predăm
Doar el e Mântuitor, Pace fie pe pământ
Versuri similare