/: Să ai candelă plină, şi untdelemn în vas
De miezul nopţi frate, ne mai desparte-un ceas :/

/: Să nu aţipim, să nu adormim
Treji în aşteptare, spre cer să privim.:/

/: În post şi-n rugăciune, tu frate să veghezi
în ziua glorioasă, să poţi să-L întâlneşti.:/

/: Duhul şi Mireasa strigă: te-aşteptăm.
Pe nori cu slavă mare să-L întâmpinăm. :/

/: Se-aude iar strigarea, Mirele va veni
Făclia să îţi ardă până, în zori de zi.:/

/: În Glorie şi-n Slavă, noi îl vom vedea
Pe al nostru Mire când va apărea :/

Versetul Zilei

Fapte 10:36

El a trimes Cuvantul Sau fiilor lui Israel, si le-a vestit Evanghelia pacii, prin ISUS CRISTOS, care este DOMNUL tuturor.

Powered by Biblia Online