Oare cum va fi în Slava pe-nălțimea cerului
Când vom sta față-n față privind Slava Mielului
Da știm ziua nu-i departe și Isus va reveni
El nădejdea noastră vie în curând cu El vom fi

Vom vedea Ierusalimul dorit
Ce ne-a fost de Tatăl pregătit
Vom înălța cântarea imnul preaslăvit
Cu El pururi vom rămâne
Dincolo de zări pe culme în veșncii

Oare cum va fi în Slavă pe Isus îl vom privi
Vom putea rosti cuvinte sau tăcerea va domni
Oare cum va fi cântarea în preasfinte armonii
Vom putea rosti cuvinta sau tăcerea va domni

Oare cum va fi cântarea celor sfinți ce-au biruit
Și în viața lor pe Isus cu iubire l-au slujit
Cum va fi Ierusalimul în lumină strălucind
Razele iubirii Sale nu ne-om sătura privind

Versetul Zilei

Evrei 11:32

Caci nu mi-ar ajunge vremea, daca as vrea sa vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson si de Ieftaie.

Powered by Biblia Online