1. Pentru jertfa grea
Ce-a bătut în mâini cuie,
Pentru spinii ce-au brăzdat fruntea Sa
Când L-au încununat,
Pentru sângele
Ce curgea din trupul Său
Atârnat pe crucea mea, stând blestemat,
În templu-I sfânt mă plec!

Ref: Vrednic Mielul e,
Înălţat la cer!
Încoronat ca Împărat
Tronează ne’ncetat!
Sfânt, dar umilit
Lumea a biruit!
Hristos a murit crucificat,
Vrednic Mielul e,
Vrednic Mielul e!

2. Pentru adevărul
Ce-a venit prin Fiul Sfânt,
Pentru harul ce-a iertat şi-a înfiat
Când am îngenuncheat,
Pentru dragostea
Ce-a trimis Cuvântul viu
Întrupat şi condamnat, mort şi-nviat,
La tronul Său mă plec!

Ref: Vrednic Mielul e,
Înălţat la cer!
Încoronat ca Împărat
Tronează ne’ncetat!
Sfânt, dar umilit
Lumea a biruit!
Hristos înviat a triumfat,
/: Vrednic Mielul e,
Vrednic Mielul e! :/

Tu eşti vrednic, (Isus, Tu eşti sfânt în veci!)
Tu eşti vrednic! (Sfânt, sfânt!) x4

Tu eşti vrednic, (Vrednic Mielul e!)
Tu eşti vrednic!
Versuri similare
You are my all in all
Unashamed Love
The splendor of the King
Unto the Lamb