1. //:Iată ceasul vremii sună
Timpul de sfârşit la neamuri ://
Sunetul duios răzbate
Doar la inimi descuiate
Prin fior înalţă toate
//:A vegherii sfinte flamuri ://

2. //:Iată ceasul vremii sună
Ziua când se-ntoarce Domnul ://
O, Biserică te scoală
Din păcat şi amorţeală
Vezi de candela ţi-e goală
//:Şi să nu te prindă somnul ://

3. //:Iată ceasul vremii sună
Ora de trezire, sus! ://
Dinspre zări bine se-arată
Nişte paşi ce se îndreaptă
Tu mireasă te deşteaptă!
//:Căci e Mirele Isus! ://

4. //:Iată ceasul vremii sună
Să ne-alegem , e sfârşitul ://
Sau etern în fericire
Sau o veşnică pieire
De ce-alegi nehotărâre
//:O s-atârne infinitul ://