O întristare astãzi mã cuprinde.
Se-aud în jur doar crâncene suspine
Si vãd atâtea guri flãmânde
Rãbdând povara vietii frânte.
Mai curg si azi pe fetele brãzdate
Lacrimi fierbinti ce cautã dreptate.
O, mângâie Tu astãzi, Doamne
Ce-a mai rãmas din acesti oameni!

|: Doamne-atingete de noi,
Întoarce-ti fata spre noi!
Revarsã-n inima omenirii
Iertarea si credinta-n Tine! :|

O lume-ntreagã azi e-n nepãsare
Si suflete în Tine stau zdrobite.
Pãcatul, azi, loveste-n oameni,
Revarsã Tu din nou iertare!
Mai multe semne astãzi se aratã,
Natura acum e mai învolburatã.
Atinge azi a noastrã viatã
Si iartã-ne, Pãrinte, Tatã!

Versetul Zilei

2 Timotei 2:4

Nici un ostas nu se incurca cu treburile vietii, daca vrea sa placa celui ce l-a scris in oaste.

Powered by Biblia Online