Intro:
Ridică-ţi privirea, eu astăzi te-ndemn,
la-un Rege venit pe pământ
să-şi ducă pe Golgota crucea de lemn,
să facă un sfânt legământ.
Ca să scape pe om de păcat,
calea Salvării s-arate,
aducând ceru-n inima mea,
aducând ceru-n inima ta.

1. Priveşte la crucea de la Golgota.
Pe care Domnul suferi.
El si-a dat viaţa pentru vina ta
Şi-o viaţă nouă ţi-oferi.

Ref.: Vino la crucea Lui chiar acum,
ca să primeşti mântuirea,
Porneşte cu Isus la drum
şi va fi cu tine mereu.
Vino la cruce chiar azi
să-ţi răstigneşti pe ea firea,
iar dacă pe cale-ai să cazi
te va ridica Dumnezeu.

2. Priveşte la jertfa supremă şi vezi
o dragoste de Dumnezeu
E-o cale trasată de vrei ca s-o urmezi
Liber de păcatul tău.

Ref.: Vino la crucea Lui chiar acum,
ca să primeşti mântuirea,
Porneşte cu Isus la drum
şi va fi cu tine mereu.
Vino la cruce chiar azi
să-ţi răstigneşti pe ea firea,
iar dacă pe cale-ai să cazi
te va ridica Dumnezeu.
Versuri similare
Glasul tatălui
Ca stânca crucea stă
De suferinta ti-e mare
O Isuse Calea Ta
De suferinta ti-e mare