Iatã cerul ne-mpresoarã cu fãclii de nuntã azi
Si înaltul infinit e-mpodobit…
Pasãrea în al ei zbor cu tril mãret, strãlucitor
Cântã-armonios iubirea celor doi...
De umblati pe cãrãrui de munte, prin pãduri si prin vãi
Un prieten minunat e lângã voi!
Sprijin tare-n mâna Lui gãsiti mereu
Si ajutor Domnul dragostei în viatã vã va da...

|: Dragostea nicicând nu va pieri
Dragostea e al vietii izvor
Mânã-n mânã cãtre cer porniti
Cu Isus iubirea vã-mpletiti...:|

Orice zi vã fie numai bucurii cu Dumnezeu
El pe aripi vã conduce-n zbor înalt!
Vã iubeste ne-ncetat, deci alergati la pieptul Sãu,
Si cântati voiosi, cu noi cântati mereu!