Am cãutat pe Domnul si El mi-a vorbit;
Am cãutat pe Domnul si l-am gãsit!
Strigãtele mele El le-a ascultat,
Din groapã si ruinã m-a rãscumpãrat.

Azi cânt de bucurie: sperantã am primit!
Slãvesc pe Împãratul cã m-a mântuit!
O hainã nepãtatã El mi-a dãruit,
Osana, Aleluia! În veci sã fii slãvit!

Azi Duhul Tãu cel Sfânt revarsã-l peste noi
Vino cu-a Ta prezentã cã suntem slabi si goi
Rãmâi Doamne cu noi în fiecare ceas
Nãdejdea, bucuria, esti tot ce ne-ai rãmas.

Lãudat sã fii, o Doamne în cer si pe pãmânt!
Îngeri si Serafimii te laudã cântând.
Ai tãi copii, Isuse, te-asteaptã suspinând ,
Sã vii cât mai degrabã, sã vii cât mai curând!

Azi cânt de bucurie: sperantã am primit!
Slãvesc pe Împãratul cã m-a mântuit!
O hainã nepãtatã El mi-a dãruit,
Osana, Aleluia! În veci sã fii slãvit!