1. O, vino azi Emanuel,
Răscumpără pe Israel,
El geme sub povara grea
Şi zorii-aşteaptă-n noaptea rea.

R. Săltaţi, cântaţi, în Israel
Va reveni Emanuel!

2. O, vino, vino, Răsărit
La cei ce-atâta au tânjit
Ca bezna nopţii s-o străpungi
Şi jalea noastră s-o alungi!

3. Tu eşti al neamurilor dor,
O, vino, scump Mântuitor!
Alungă ură şi război
Şi lasă-Ţi pacea peste noi!