1. De ce porți tu povara atâtor îndoieli ?
Cuvântul Meu e veșnic și pe pământ și-n cer;
Eu pot să-ți dau credință chiar dacă tu ești slab,
Dar nu privi la tine copilul Meu cel drag.

2. Eu pot să-ți dau putere, când tu ești în durere,
Dar nu privi la valuri, ci cheamă-Mă degrab;
Așteaptă cu credință căci Eu dau biruință,
Da Eu și nimeni altul sunt izbăvirea ta

3. De ce porți tu povara atâtor deznădejdi,
De ce-ți pierzi tu răbdarea când știi că eu veghez;
O spune-Mi mie totul și jos la crucea Mea,
Te chem să-ți lași povara, oricare ar fi ea ?

4. O vino în lumină, odihna Mea-i deplină
Eu pot să-ți dau răbdare, Eu pot să te-ntăresc;
Eu pot să-ți dau vedere și să revărs putere
Iar tu cu bucurie ai să Mă proslăvești.

5. De ce cazi tu adesea învins de-ngrijorări,
Și temeri după temeri când esti in încercări;
Când eu sunt peste toate și totul e al Meu,
Când ești în a Mea mână ,iar Eu sunt Dumnezeu ?

6. Eu sunt Isus Mesia, Eu am învins robia,
Eu am învins și moartea, Eu pot să te-ocrotesc.
Eu te-am ales din lume, Eu te-am chemat pe nume,
Și de rămâi în Mine, prin mine biruiești.
Versuri similare