1. Zace-n iesle-n umilire
Drăgălaşul Prunc, Isus.
Azi ne-aduce mântuire,
Coborându-Se de sus.
Uită-te cum îţi zâmbeşte
Şi la inimă-ţi grăieşte
/: Bucurie aducând :/

2. Păstoraşii cu iuţeală
Către Domnul se grăbesc,
Intră-n grajdu-i cu sfială
Şi pe Dumnezeu găsesc.
Vitişoare adunate
Se-ncălzesc, dar vântul bate
/: Şi El plânge, tremurând :/

3. El la ieslea-i ne pofteşte,
Să-L urmăm şi să-L iubim,
El ne cheamă şi doreşte
Sus în cer cu El să fim.
Din a Sale ieslişoare
Ale Sale mâinişoare
/: Le întinde către noi :/

Versuri similare