1. Pentru jertfa grea
Ce-a bătut în mâini cuie,
Pentru spinii ce-au brăzdat fruntea Sa
Când L-au încununat,
Pentru sângele
Ce curgea din trupul Său
Atârnat pe crucea mea, stând blestemat,
În templu-I sfânt mă plec!

R. Vrednic Mielul e,
Înălţat la cer!
Încoronat ca Împărat
Tronează ne’ncetat!
Sfânt, dar umilit
Lumea a biruit!
Hristos a murit crucificat,
Vrednic Mielul e,
Vrednic Mielul e!

2. Pentru adevărul
Ce-a venit prin Fiul Sfânt,
Pentru harul ce-a iertat şi-a înfiat
Când am îngenuncheat,
Pentru dragostea
Ce-a trimis Cuvântul viu
Întrupat şi condamnat, mort şi-nviat,
La tronul Său mă plec!

[T]
Tu eşti vrednic, (Isus, Tu eşti sfânt în veci!)
Tu eşti vrednic! (Sfânt, sfânt!) x4
Tu eşti vrednic, (Vrednic Mielul e!)
Tu eşti vrednic!