1. Via Dolorosa, Isus, sub greul crucii
Batjocorit de oameni, zdrobit în suferinţi
Nevinovat se-ndreaptă spre bicele romane
Spre Dealul Golgotei, să moară pentru noi...

R. Ştii tu de ce Isus a fost jerfit?
Ştii tu de ce pe cruce a murit?
Cu spini încoronat, plângea Divinul Miel
De dragul Tău, de dragul meu, Isus S-a dăruit.

2. Ca mielul pentru jerfă, urca umil Calvarul
Să ia păcatul lumii, dureri asupra Lui.
El, Prinţ venit din ceruri, să ne aducă pacea
Era acum lovit, de toţi dispreţuit.

[T]
Cum poţi privi azi la Golgota
Fără să-ţi plângi păcatul tău?
Să nu te-nfiori că-n locul tău
Muri chiar Fiu de Dumnezeu?

Versuri similare