1. Voi toţi cei însetaţi veniţi la ape,
La Apa vieţii care e Hristos,
/: Veniţi la Dumnezeu, ca să vă scape,
Şi să vă dea un viitor frumos! :/

2. Veniţi la Creatorul vostru mare,
La Dumnezeul viu şi adevărat,
/: La Cel ce v-a dat binecuvântare,
Şi-asupra voastră din cer, a vegheat! :/

3. Veniţi la ape ce vă dau odihnă,
Grăbiţi, cât harul încă nu-i sfârşit!
/: Fiţi însetaţi după a lui Isus tihnă,
Veniţi la El, căci preţul a plătit! :/

4. Veniţi să beţi din apa sfânt-a vieţii
Ce o găsiţi în sfântul Lui Cuvânt,
/: Luaţi aminte la ce se cuvântă,
Şi încheiaţi cu El sfânt legământ! :/

5. Veniţi la Domnul Isus, căci vă cheamă,
El este viaţa, izvorul cristalin,
/: În El să vă încredeţi fără teamă,
A Lui să fie slava, în veci, amin! :/

Versetul Zilei

1 Samuel 17:37

Si Saul a zis lui David: Du-te si DOMNUL sa fie cu tine!

Powered by Biblia Online