2. Nimic nu vă oprească de-a alerga mereu;
Acolo unde-i Domnul, aș vrea să fiu și eu!

3. Veniți, acolo unde copiii Lui se strâng
Și-n jurul crucii Sale se bucură și plâng!

4. Veniți, unde răsună Cuvântul Lui cel sfânt!
Căci nici un loc mai dulce, nu e pe-acest pământ.

5. În Domnul să ne strângem, de El să ne-alipim
Și din Cuvântul vieții mereu să ne hrănim!

6. În jurul crucii Sale, să ne-adunăm mereu
Și să-L slăvim, de-a pururi, pe Domnul Dumnezeu!