1. Trezeşte-te, biserică, şi pregăteşte-te,
O zi răsare a victoriei prin slava Domnului,
Îmbracă-te-n putere prin măreţia Sa,
În luptă cu duşmanii tăi prin El vei triumfa.

R. Isus e cu noi,
Puternic Domn triumfător,
Isus e cu noi
Şi prin puterea Lui vom birui.

Versuri similare