Nãdejdea mea e Elohim, puterea Lui e mare,
/:Prin dragoste si harul Sãu
Nãdãjduiesc si cânt mereu
Cãci a salvat sufletul meu
Din vesnica pierzare:/

O licãrire-n infinit e viata mea întreagã
/:Dar pentru mine s-a jertfit
Yesua din cer m-a mântuit,
Si-o viatã fãrã de sfârsit
De vesnicii mã leagã:/

Tãrânã trecãtoare sunt dar cred în nemurire
/:Cãci Duhul Celui vesnic Sfânt
Îmi dã putere si avânt
Sã pot pleca de pe pãmânt
Dincolo-n strãlucire:/

Sunt cãlãtor spre tara mea, cu Yahwe am izbândã
/:Mi-e cãlãuzã dreapta Sa
O, Yahwe, Tu nu vei lãsa
Nicicând sã cadã-n lupta grea
Fiinta mea plãpândã:/

În glas de ciocârli duios si-n vuietul de ape
/:În flori si-n tot ce-i mai frumos,
În cei rãscumpãrati de jos,
Iubirea sfânt-a lui Yesua
O simt tot mai aproape:/

Eu am aflat în Creator si pacea si menirea,
/:Stãpân al vieţii Ziditor
Tu mi-ai dat lacrima de dor,
Sã te iubesc, sã mã-nfior,
Si sã-ti astept venirea:/