1. Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău;
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta,
Precum în cer şi pe pământ.

2. Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi,
Şi ne iartă nouă greşelile noastre,
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;

3. Şi nu ne duce în ispită,
Ci izbăveşte-ne de cel rău.
Căci a Ta este împărăţia
Şi puterea şi slava în veci.

Versuri similare
Tatal nostru
Lăudați-L
Peste tot pământul
Vrem altare să zidim
Noi suntem din Israel
Cine a creat pamantul