1. Tatăl nostru care eşti în cer preasfânt şi-adevărat
Fii de-a pururi proslăvit pe veci ca Domn şi Împărat
Sus în cer şi la noi pe pământ fii binecuvântat,
Eşti cel mai adorat.

R1. Pentru că-I venit din cer
Mult iubite Fiu, ca miel
Ţintuit pe pe cruce de păcat
De blestem, de marea vină
Ne-ai salvat ne-ai dat lumina
Prin sfânt sânge ne-ai răscumpărat.

2. Iar când Tu prin încercări mă treci când vin fiorii reci
Izbăveşte-ne de cel viclean ai Tăi suntem pe veci
Harul care Tu ni l-ai adus în lumea celor rai,
Fie cu toţi ai tăi.

R2. Strig spre Tine zi şi noapte
Tu să mă păzeşti prin toate
Braţul Tău să-mi fie ajutor
Când pământul, toată zarea
Se va zgudui, chiar marea
Ziua groazei şi-ncercărilor.

3. Pentru toate noi îţi mulţumim, Tată bun din cer
Tuturora Tu în dar Te dai celor ce Te cer
Fără plată jertfa Ta va fi pururea pe veci
Pâinea lumii în veci

R3. Doamne-n Tine ni-e scăparea
Stânca noastră, scutul, calea
Căci prin toate Tu ne izbăveşti
Ţie-ţi înălţăm cântărea
Care să străpungă zarea
Căci pe toate Tu le stăpâneşti.